اللغــــــــــات

[holo_full_width_section background_color=”#ffffff”]

TransCultures offers cultural and language services in Chicago and around the World. Our translators, interpreters, educators, and cultural consultants work in the following languages serving our diverse clients in many fields.

Languages

[holo_columns_wrapper]
[holo_one_sixth_column][holo_list size=”small”]
[holo_list_item icon=””]Afrikaans[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Akan[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Amharic[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Arabic (All dialects)[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Armenian[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Ashanti[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Assamese[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Azeri[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Bahasa[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Bambara[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Bandi[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Basque[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Belarusan[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Bengali[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Berber[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Bhili[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Bosnian[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Bulgarian[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Burmese[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Cambodian[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Catalan[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Cantonese[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Cebuano[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Chinese (Mandarin and Cantonese)[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Chuvash[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Croatian[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Czech[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Danish[/holo_list_item]

[/holo_list][/holo_one_sixth_column]

[holo_one_sixth_column][holo_list size=”small”]
[holo_list_item icon=””]Dari[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Domari[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Dutch[/holo_list_item]

[holo_list_item icon=””]Edo[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Estonian[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Ethiopic[/holo_list_item]

[holo_list_item icon=””]Ewe[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Fanti[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Farsi[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Finnish[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]French[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Fula[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Fuzhou[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Ga[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Gan[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Garifuna[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Georgian[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]German[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Grebo[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Greek[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Gujarati[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Haitian Creole[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Hakka[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Hausa[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Hebrew[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Hindi[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Hoisanese[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Hungarian[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Icelandic[/holo_list_item]

[/holo_list][/holo_one_sixth_column]

[holo_one_sixth_column][holo_list size=”small”]
[holo_list_item icon=””]Igbo[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Indonesian[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Italian[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Japanese[/holo_list_item]

[holo_list_item icon=””]Kannada[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Kashmiri[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Kazakh[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Khandeshi[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Khmer[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Kinyarwanda[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Kolami-Naiki[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Kongo[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Korean[/holo_list_item]

[holo_list_item icon=””]Kunama[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Kurdish[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Laotian[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Latvian[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Lithuanian[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Macedonian[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Magyar[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Maharati[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Malagasy[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Malay[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Malayalam[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Mandarin[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Mandingo[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Marathi[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Min[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Mina[/holo_list_item]

[/holo_list][/holo_one_sixth_column]

[holo_one_sixth_column][holo_list size=”small”]
[holo_list_item icon=””]Mongolian[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Nama[/holo_list_item]

[holo_list_item icon=””]Neapolitan[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Nepali[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Norwegian[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Occitan[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Oriya[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Pangasinan[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Pashto[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Persian[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Polish[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Portuguese[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Punjabi[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Rajasthani[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Romani[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Romanian[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Russian[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Sango[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Serbian[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Shangainese[/holo_list_item]

[holo_list_item icon=””]Shona[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Sicilian[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Sindhi[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Sinhala[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Slovak[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Slovenian[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Somali[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Soninke[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Spanish[/holo_list_item]
[/holo_list][/holo_one_sixth_column]

[holo_one_sixth_column][holo_list size=”small”]

[holo_list_item icon=””]Swahili[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Swedish[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Tagalog[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Taiwanese[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Tajik[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Tamil[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Tatar[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Telugu[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Thai[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Turkish[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Turkmen[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Twi[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Ukranian[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Umbundu[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Urdu[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Uyghur[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Uzbek[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Vietnamese[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Wenzhou[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Wolof[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Wu [/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Xhosa[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Xiang[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Yi[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Yiddish[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Yoruba[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Zulu[/holo_list_item]
[/holo_list][/holo_one_sixth_column]

[holo_one_sixth_column]

TRANSLATION & LOCALIZATION

CERTIFIED TRANSLATION

INTERPRETATION

MULTIMEDIA TRANSLATION

TRANSCRIPTION

[/holo_one_sixth_column]

[/holo_columns_wrapper]

[holo_separator color=”#F0F3F4″]

Field of Services

[holo_columns_wrapper]
[holo_one_sixth_column][holo_list size=”small”]
[holo_list_item icon=””]Accounting[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Advertising[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Agriculture[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Architecture[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Art[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Art history[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Astronomy[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Auditing[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Automotive[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Aviation[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Banking[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Behavioral science[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Biology[/holo_list_item]>
[holo_list_item icon=””]Botany[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Business[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Chemistry[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Communications[/holo_list_item]

[/holo_list]

[/holo_one_sixth_column]

[holo_one_sixth_column][holo_list size=”small”]

[holo_list_item icon=””]Computing[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Construction[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Contracts[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Copyrights[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Cosmetics[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Criminology[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Culinary[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Defense[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Demography[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Dentistry[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Ecology[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Economics [/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Education[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Energy[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Engineering[/holo_list_item]

[/holo_list][/holo_one_sixth_column]

[holo_one_sixth_column][holo_list size=”small”]

[holo_list_item icon=””]Film[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Finance[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Food science[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Forestry[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Healthcare[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Hospitality[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Humanities[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Immigration[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Information Technology[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Insurance[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]International Devlop.[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]International Law[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]International Relations[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Law[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Law enforcement[/holo_list_item]

[/holo_list][/holo_one_sixth_column]

[holo_one_sixth_column][holo_list size=”small”]

[holo_list_item icon=””]Management[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Marketing[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Market Research[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Media[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Medicine[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Mergers & Acquisitions[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Military Sciences[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Mining[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Oil & gas[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Patents[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Pharmaceuticals[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Physics[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Politics[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Psychology[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Publishing[/holo_list_item]
[/holo_list][/holo_one_sixth_column]

[holo_one_sixth_column][holo_list size=”small”]
[holo_list_item icon=””]Research[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Social Sciences[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Sports[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Telecommunications[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Textiles[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Tourism[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Trademarks[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Transportation[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Urban Planning[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Veterinary Sciences[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Waste Management[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]World Religions[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]Zoology[/holo_list_item]
[holo_list_item icon=””]And more…[holo_list_item]
[/holo_list][/holo_one_sixth_column]
[/holo_columns_wrapper]

[/holo_full_width_section]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to Top
X